International Poland

Doradztwo prawno-podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w obrębie:

  • podatku od towarów i usług,
  • podatków dochodowych,
  • międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • cen transferowych,
  • podatku akcyzowego,
  • prawa celnego.

W zakres świadczonych przez nas usług doradztwa podatkowego wchodzą przede wszystkim:

Doradzając, przedstawiamy precyzyjne i praktyczne rozwiązania problemów podatkowych. Prowadzimy również postępowania podatkowe i sądowe w imieniu naszych Klientów.

Doradzamy Spółkom działającym w różnych branżach, spółkom prowadzącym działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz Spółkom z udziałem kapitału zagranicznego. Znamy meandry polskiego prawa podatkowego, a dzięki znajomości biznesu naszych Klientów jesteśmy w stanie zaproponować im nie tylko rozwiązania w zakresie bieżących problemów, lecz również rozwiązania zmierzające do bezpiecznego zwiększenia efektywności rozliczeń podatkowych.