International Poland

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Dlaczego profesjonalna wycena przedsiębiorstwa jest ważna?

Na tworzenie wartości firmy składa się wiele procesów zależnych od branży i pozycji firmy w jej cyklu życia. Niezwykle istotna jest umiejętność poznania i zrozumienia modelu biznesowego firmy oraz tego, w jaki sposób wdraża ona przyjętą strategie i wykorzystuje zainwestowany kapitał. Leży to u podstaw naszego obszernego doświadczenia w wycenie. Dzięki dogłębnej analizie danych finansowych spółki oraz jej otoczenia rynkowego jesteśmy wstanie zrozumieć najważniejsze aspekty wpływające na wartość firmy oraz dobrać odpowiednią metodę wyceny.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Pomagamy w sposób wiarygodny ustalić wartość przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej, transakcji kupna/sprzedaży, łączenia lub podziału przedsiębiorstw, podwyższania kapitału, odszkodowań i innych wykorzystując uznane narzędzia analizy finansowej i strategicznej. Zakres naszych prac dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb (np. raport pełny lub uproszczony). Raport z wynikami wyceny przedstawiamy wraz ze szczegółową analizą danych wejściowych i założeń, co pozwala zrozumieć kluczowe czynniki wpływające na wycenę. Pracujemy w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) – Krajowe Standardy Wyceny Specjalistyczne „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Skontaktuj się z nami!

dr Krystian Barłożewski
Partner UHY ECA Advisory Sp. z o.o.
biegły rewident, Członek ACCA (FCCA)
Adiunkt w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Kontakt:
+48 501 103 295
krystian.barlozewski@uhy-pl.com

UHY ECA Advisory Sp. z o.o.
ul.Puławska 14
02-512 Warszawa

Krystian zrealizował projekty w zakresie:

  •  restrukturyzacji finansowej i wyceny przedsiębiorstw,
    projektowania i wdrażania systemów kontroli wewnętrznej,
  •  zarządzania ryzykiem,
  • optymalizacji procesów biznesowych,
  • budowy i rozwoju systemów raportowania zarządczego,
  • wdrożeń systemów informatycznych.

 

Posiada bogate doświadczenie zagraniczne, które zdobywał podczas staży zawodowych i naukowych w Rosji oraz w Niemczech.