International Poland

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Dlaczego profesjonalna wycena przedsiębiorstwa jest ważna?

Na tworzenie wartości firmy składa się wiele procesów zależnych od branży i pozycji firmy w jej cyklu życia. Niezwykle istotna jest umiejętność poznania i zrozumienia modelu biznesowego firmy oraz tego, w jaki sposób wdraża ona przyjętą strategie i wykorzystuje zainwestowany kapitał. Leży to u podstaw naszego obszernego doświadczenia w wycenie. Dzięki dogłębnej analizie danych finansowych spółki oraz jej otoczenia rynkowego jesteśmy wstanie zrozumieć najważniejsze aspekty wpływające na wartość firmy oraz dobrać odpowiednią metodę wyceny.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Pomagamy w sposób wiarygodny ustalić wartość przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej, transakcji kupna/sprzedaży, łączenia lub podziału przedsiębiorstw, podwyższania kapitału, odszkodowań i innych wykorzystując uznane narzędzia analizy finansowej i strategicznej. Zakres naszych prac dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb (np. raport pełny lub uproszczony). Raport z wynikami wyceny przedstawiamy wraz ze szczegółową analizą danych wejściowych i założeń, co pozwala zrozumieć kluczowe czynniki wpływające na wycenę. Pracujemy w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) – Krajowe Standardy Wyceny Specjalistyczne „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Skontaktuj się z nami!