International Poland

Doradztwo biznesowe

Kim jesteśmy?

UHY ECA Advisory jest firmą doradztwa gospodarczego skoncentrowaną na firmach działających w Polsce. Wyróżniamy się tym, że bezpośrednio do realizacji naszych prac dedykujemy profesjonalistów posiadających uznane kwalifikacje, w tym członków ACCA, biegłych rewidentów, menedżerów ze średniej i wyższej kadry kierowniczej, który realizowali znaczące projekty strategiczne i osiągnęli w nich sukces, a także pracowników nauki posiadających stopień doktora w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i finanse.

Koncentrujemy się na pomaganiu działom finansowym i ich menedżerom w przejściu z tradycyjnej roli utożsamianej ze strażnikiem finansów do roli partnera biznesowego biorącego aktywny udział w analizie strategicznej, formułowaniu strategii i jej wdrażaniu. Do tego celu wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne, które pozwalają nam przenieść stworzone koncepcje rozwiązań do praktyki biznesowej.

Co oferujemy?

Oferta UHY ECA Advisory koncentruje się na kwestiach istotnych dla nowoczesnych dyrektorów finansowych:

  • unifikacja i automatyzacja procesów planowania, budżetowania i prognozowania
  • projektowanie i wdrażanie systemów pomiaru efektywności (performance measurement systems)
  • wycena przedsiębiorstw i wartości niematerialnych
  • projektowanie i optymalizacja procesów organizacyjnych
  • analiza strategiczna i formułowanie strategii
  • zarządzanie projektami strategicznymi
  • zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM) oraz audyt wewnętrzny
  • tymczasowy wynajem doświadczonych pracowników do działów finansowych oraz analitycznych (na zastępstwo, do wsparcia wdrożenia systemu ERP lub do realizacji innych dużych projektów)

 

Jakie korzyści uzyskują Klienci ze współpracy z nami?

Pomagamy osiągnąć to, czego oczekuje się od menedżerów odpowiedzialnych za finanse firmy, a przede wszystkim:

  • lepsze powiązanie działów finansowych z potrzebami i oczekiwaniami działów odpowiedzialnych za podstawową działalność operacyjną
  • osiągnięcie zdolności do oceny efektywności poszczególnych obszarów działalności w kontekście celów strategicznych firmy
  • pełne wykorzystanie posiadanych danych oraz poprawę zdolności raportowania zarządczego
  • redukcję kosztów w obszarach, które nie przyczyniają się do uzyskania wartości dodanej
  • zwiększenie produktywności i wydajności działów finansowych oraz wsparcie innych komórek organizacyjnych w osiągnięciu tego samego
  • uproszczenie wewnętrznych procesów organizacyjnych i poprawienie jakości generowanych danych
  • efektywne zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i stworzenie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej
  • zapewnienie dobrej współpracy i komunikacji z innymi komórkami organizacyjnymi.

 

UHY ECA Advisory jest certyfikowanym Gold Partnerem międzynarodowej firmy informatycznej Jedox.

UHY ECA Advisory

Jedox upraszcza procesy planowania, analizy danych i raportowania w ramach jednego zunifikowanego pakietu oprogramowania. Jedox wspiera podejmujących decyzje i innych użytkowników biznesowych ze wszystkich działów firmy i pomaga im pracować mądrzej, usprawnia współpracę między działami firmy oraz pozwala podejmować z przekonaniem decyzje oparte na faktach. Ponad 1900 organizacji w 127 krajach wykorzystuje Jedox do planowania w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę stron www, w chmurze oraz na wszelkich innych urządzeniach. Jedox jest wiodącym dostawcą oprogramowania klasy Enterprise Planning oraz Corporate Performance Management z biurami na czterech kontynentach współpracujący z ponad 180 certyfikowanymi partnerami biznesowymi. Niezależni analitycy uznają Jedox za wiodące rozwiązanie w obszarze planowania korporacyjnego.

 

Skontaktuj się z UHY ECA Advisory
 

Sales Department

Monika Pilarz

+48 600 815 871

monika.pilarz@uhy-pl.com

 

Business Consulting Department

dr Krystian Barłożewski

+48 501 103 295

krystian.barlozewski@uhy-pl.com