International Poland

Audyt Korporacyjny

Departament audytu korporacyjnego specjalizuje się w obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego. W polu naszego działania znajdują się Jednostki Zainteresowania Publicznego w tym spółki i Grupy Kapitałowe notowane na GPW i New Connect, a także Fundusze Inwestycyjne.

Świadczymy usługi w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Posiadamy specjalistów przygotowanych do obsługi podmiotów według zróżnicowanych standardów, zarówno PSR jak i MSR/MSSF, HGB oraz US GAAP dzięki czemu z powodzeniem świadczymy usługi również dla klientów z kapitałem zagranicznym.

Posiadana wiedza i kwalifikacje wykorzystywane są w procesach konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi i niemieckimi przepisami.

Łącząc wiedzę teoretyczną z licznymi doświadczeniami praktycznymi oferujemy:

  • weryfikację oraz pomoc w sporządzeniu pakietów konsolidacyjnych zgodnie z wytycznymi grupy kapitałowej
  • współpracę z zagranicznymi audytorami w celu sprawnej obsługi międzynarodowych grup kapitałowych
  • doradztwo w zakresie identyfikowania różnic oraz przekształcania sprawozdań finansowych w trzech płaszczyznach:
    • Ustawy o Rachunkowości (UoR)
    • Niemieckiego Prawa Bilansowego (HGB)
    • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF).