International Poland

Patryk Steidten

Manager

Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie badań i przeglądów sprawozdań finansowych z różnych branż.

Specjalizuje się w audycie finansowym przedsiębiorstw, w tym spółek giełdowych. Posiada praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF, zleceń typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

Autor artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.