International Poland

Władze spółki

dr Roman Seredyński
Prezes Zarządu UHY ECA S.A.
Partner Zarządzający
Biegły Rewident nr 10395

 

rst jest biegłym rewidentem, posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalizacją rachunkowość. Specjalizuje się zarówno w zakresie polskiego prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jak i niemieckiego prawa bilansowego. Jest cenionym wykładowcą oraz autorem publikacji z zakresu rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA S.A., w szczególności nadzorując departament audytu na terenie południowej Polski oraz departament szkoleń.

 

Piotr Woźniak
Członek Zarządu UHY ECA S.A.
Partner
Biegły Rewident nr 11625

 

pwtDoświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się  przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę  i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. W Grupie UHY ECA kieruje departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości (m.in. „Rachunkowość zabezpieczeń” ODDK, Gdańsk, 2010 r.).

 

RADA NADZORCZA

AGNIESZKA REMBIESA – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ukończyła studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i w 2004 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawniczych, jak i pracując na samodzielnych stanowiskach w działach prawnych spółek prawa handlowego. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną i doradztwem korporacyjnym na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, w tym w szczególności w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy, nieruchomości oraz prawa własności intelektualnej. Przygotowywała i koordynowała procedury dokonywania zmian struktury właścicielskiej i kapitałowej podmiotów gospodarczych, w tym transakcji zbywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, a także przeprowadzała audyty prawne. Zajmuje się także zastępstwem procesowym z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów polskich, jak i zagranicznych. Odbyła szkolenie z zakresu tłumaczeń i przekładu pary języków polski – angielski w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz ukończyła kurs dla kandydatów na doradców podatkowych przy Izbie Skarbowej w Krakowie. Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawnego w formie indywidualnej kancelarii prawnej w Krakowie.

ANETA ANTONIEWICZ – Członek Rady Nadzorczej
Pani Aneta Antoniewicz z wykształcenia jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Członek Rady Autoryzowanych Doradców przy GPW S.A., certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 38/2011), Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych. Pani Aneta Antoniewicz jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Ukończyła także studia podyplomowe Warsaw Executive MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z University of Minnesota, USA. Pani Aneta Antoniewicz posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obszarze rynku kapitałowego i finansowego, w szczególności w zakresie doradztwa związanego z wykładnią prawa. Szkoleniowiec na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Autorka publikacji na temat rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych. Prelegent na kursach z zakresu wypełniania przez spółki publiczne i ich akcjonariuszy obowiązków informacyjnych oraz corporate governance. Doradca w zakresie realizacji obowiązków raportowych oraz relacji inwestorskich.

JAROSŁAW LENARTOWSKI – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jarosław Lenartowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach Wydział Przemysłu na kierunku: ekonomika i organizacja produkcji. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Posada doświadczenie w obszarze zarządzana strategicznego  operacyjnego w firmie o rozbudowanych strukturach a także w obszarze budowania oraz organizowania pracy dużych zespołów. Zarządzał grupą kapitałową. W tracie swojej pracy zawodowej zetknął się z problematyką pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw. Brał udział w projektach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw o charakterze osobowym, majątkowym  organizacyjnym. Zarządzał także finansami oraz controllingiem w procesach produkcyjnych i handlowych. Efektywny negocjator, umiejętnie budujący długotrwałe relacje biznesowe z kooperantami na arenie krajowej i międzynarodowej.

DAGNA SZOSTAK-BIEL – Członek Rady Nadzorczej
Z wykształcenia prawnik, od 2013 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualne Kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, nieruchomości, a także prawa rodzinnego i karnego. W codziennej pracy świadczy usługi na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.