International Poland

Ciekawe linki

Ciekawe linki

 GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 KNF- Komisja Nadzoru Finansowego
 

SII – Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Informacje o Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych: To największa organizacja inwestorska w Polsce. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich Euroshareholders, EuroFinuse oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów i opiera się na trzech głównych filarach:

– Edukacja i analizy: konferencje i szkolenia (w tym największe w kraju WallStreet i Profesjonalny Inwestor), wydawnictwa (np. kwartalnik „Akcjonariusz”, Biuletyn NewConnect), analizy giełdowe (m.in. Portfel SII, ATrakcyjne Spółki, Raporty IPO, Indeks Nastroju Inwestorów, Ciekawe Spółki);

– Ochrona praw: wsparcie prawne, ochrona interesów i reprezentacja inwestorów oraz wpływ na proces ustawodawczy;

– Zniżki: na produkty i usługi przydatne inwestorom, oferowane przez partnerów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 8 000 członków. Pełna informacja o SII znajduje się na stronie www.sii.org.pl „SII – Wspieramy Inwestorów!”

siilogo

SEG – Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko emitentów i promuje współdziałanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

www.zmid.org.pl ZMID Zrzeszenie Maklerów i Doradców