International Poland

Raporty okresowe

Raporty okresowe będą przekazywane w 2018 r. do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  1. za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 r.
  2. za I kwartał 2019 roku – 09 maja 2019 r.
  3. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 20 maja 2019 r.
  4. za II kwartał 2019 roku – 12 sierpnia 2019 r.
  5. za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Ponadto wzorem lat poprzednich Emitent będzie publikował raporty miesięczne wraz z danymi finansowymi. Raporty miesięczne będą publikowane w terminie do 25-tego dnia następnego miesiąca, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Za rok 2019

Raport kwartalny – III kwartał 2019 r.
Raport kwartalny – II kwartał 2019
Raport kwartalny – I kwartał 2019 r.

Za rok 2018

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny

Raport kwartalny – IV kwartał 2018 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2018 r.
Raport kwartalny  – II kwartał 2018 r.
Raport kwartalny – I kwartał 2018 r.

Za rok 2017

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny

Raport kwartalny – IV kwartał 2017 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2017 r.
Raport kwartalny – II kwartał 2017 r.
Raport kwartalny – I kwartał 2017 r.

Za rok 2016

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny

Raport kwartalny – IV kwartał 2016 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2016 r.
Raport kwartalny – II kwartał 2016 r.
Raport kwartalny – I kwartał 2016 r.

Za rok 2015

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny

Raport kwartalny – IV kwartał 2015 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2015 r.
Raport kwartalny – II kwartał 2015 r.
Raport kwartalny – I kwartał 2015 r.

Za rok 2014

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny

Raport kwartalny – IV kwartał 2014 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2014 r.
Raport kwartalny – II kwartał 2014 r.
Raport kwartalny – I kwartał 2014 r.

Za rok 2013:

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny

Raport kwartalny – IV kwartał 2013 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2013 r.
Raport kwartalny – II kwartał 2013 r.
Raport kwartalny – I kwartał 2013 r.

Za rok 2012:

Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny 

Raport kwartalny – IV kwartał 2012 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2012r.
Raport kwartalny – II kwartał 2012 r.
Raport kwartalny – I kwartał 2012 r.

Za rok 2011:

Raport roczny za 2011 rok

Raport kwartalny – IV kwartał 2011 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2011 r.
Raport kwartalny – II kwartał 2011 r.

Za rok 2010:

Raport roczny za 2010 rok

Raport kwartalny – I kwartał 2011 r.
Raport kwartalny – IV kwartał 2010 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2010r.
Raport kwartalny – II kwartał 2010 r.

Za rok 2009:

Raport roczny za 2009 rok

Raport kwartalny – I kwartał 2010 r.
Raport kwartalny – IV kwartał 2009 r.
Raport kwartalny – III kwartał 2009 r.
Raport półroczny 2009 rok

Za rok 2008:

Raport roczny za 2008 rok

Raport za I półrocze 2008 roku

Za rok 2007:

Raport roczny za 2007 rok[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]