International Poland

Powołanie Zarządu nowej kadencji

EBI 16/2019

Opublikowano: 17:07 26/06/2019

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26.06.2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchwaliła, że Zarząd nowej kadencji będzie dwuosobowy i powołała członków Zarządu nowej trzyletniej kadencji. Rada powołała do Zarządu Spółki Pana dr Romana Seredyńskiego, któremu powierzyła funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Woźniaka, któremu powierzyła funkcję Członka Zarządu.

W załączeniu otrzymane od powołanych informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załącznik_do_zgody_na_kandydowanie_Piotr_Woźniak Załącznik_do_zgody_na_kandydowanie_Roman_Seredyński