International Poland

UHY International

Wybory i wyzwania jakim stawiają czoło podmioty w szybko zmieniającej się i konkurencyjnej rzeczywistości gospodarczej dają nie tylko duże możliwości rozwoju, ale też pociągają za sobą istotne ryzyka.

 

UHY Global

Wydawany dwa razy w roku magazyn UHY Global (wcześniej UHY International Business) zapewnia czytelnikom wgląd w tematykę międzynarodowego biznesu, zawiera opinie oraz doświadczenia członków sieci UHY.

Poprzez ten magazyn chcemy przybliżyć Państwu różnorodne punkty widzenia i możliwe działania, jakie mogą podjąć podmioty.

Poniżej prezentujemy najnowsze wydania UHY Global.

Issue 7 – January 2019

Digital on-line version

  • Can AI make us better?
  • Eastern promise
  • Luxury at any price
  • Sun, sea and citizenship

 

Issue 6 – June 2018

Digital on-line version

  • Direction of travel
  • Pitfalls or potential
  • The rise and rise of the electric car
  • Is there an app for that?

 

 

Styczeń 2018

Digital on-line edition

 

Czerwiec 2017

Grudzień 2016

Maj 2016

Październik 2015

Numery archiwalne odnajdą Państwo tutaj.

 

Capability statement

Coroczna publikacja prezentująca poprzez studia przypadków różnorodność usług świadczonych przez członków sieci UHY oraz możliwości rozwoju.

UHY-Capability-Statement-2019

UHY-Capability-Statement-2018

UHY Capability Statement 2017

UHY Capability Statement 2016

Numery archiwalne odnajdą Państwo tutaj.

 

Global Directory

Dane kontaktowe wszystkich biur członków sieci UHY.

2017

2016

Internal Directory

Internal Directory 08_2016

Pozostałe

UHY Real Estate Guide 2017