International Poland

dr Roman Seredyński

Partner Zarządzający

Biegły rewident nr 10395

 

Doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA.

Autor  licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości między innymi:

  • „Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości”

  • „Komentarz do Ustawy o Rachunkowości

  • „Operacje gospodarcze  w praktyce księgowej” wydanie III uaktualnione”

  • „Operacje gospodarcze  w praktyce księgowej” wydanie II

  • „Operacje gospodarcze  w praktyce księgowej”

  • „Niefinansowe Aktywa Trwałe”

  • „Rachunkowość zabezpieczeń”

  • „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”

 

Wydawnictwa