International Poland

Piotr Woźniak

Piotr Woźniak UHY ECA

Partner Zarządzający
Biegły Rewident nr 11625, Członek ACCA
 
KONTAKT

tel. +48 61 670 97 70
e-mail: biuro@uhy-pl.com

   

Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę  i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń due diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych.

Obecnie zarządza Grupą UHY ECA, między innymi sprawując nadzór nad departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości w tym: „Rachunkowość zabezpieczeń”.