International Poland

Magdalena Krysztofiak

Dyrektor, Departament Audytu Warszawa

Biegły rewident nr 11598

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie jako biegły rewident kierowała pracą zespołu przeprowadzającego badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Posiada praktykę w badaniu pakietów konsolidacyjnych, realizowaniu projektów Due Diligence, a także badaniu i przekształcaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz niemieckim prawem bilansowym (HGB).