International Poland

Magdalena Krysztofiak

Dyrektor Departamentu Audytu
Biegły rewident nr 11598

KONTAKT

tel. +48 698 093 446
e-mail: magdalena.krysztofiak@uhy-pl.com

   

Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie jako biegły rewident kierowała pracą zespołu przeprowadzającego badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Posiada praktykę w badaniu pakietów konsolidacyjnych, realizowaniu projektów Due Diligence, a także badaniu i przekształcaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz niemieckim prawem bilansowym (HGB).