International Poland

Katarzyna Szaruga

Katarzyna Szaruga UHY ECA

Dyrektor Departamentu Audytu
Biegły rewident nr 11048

KONTAKT

tel. +48 668 343 100
e-mail: katarzyna.szaruga@uhy-pl.com

   

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna zarówno za przeprowadzanie badań i przeglądów sprawozdań finansowych jak i sporządzanie pakietów konsolidacyjnych, realizację zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Posiada także bogate doświadczenie w przekształcaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), także w związku z wejściem spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości w tym: