International Poland

Joanna Ściepko

Dyrektor Departamentu Outsourcingu

Biegły rewident nr 12295, MBA

 

Karierę zawodową rozpoczęła w polskiej firmie audytorskiej należącej do międzynarodowej sieci, a następnie kontynuowała ją w jednej z czołowych firm doradczo – audytorskich z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiada doświadczenie w kontrolingu firm produkcyjnych oraz usługowych. Przez ostatnie lata pracowała jako dyrektor finansowy spółki należącej do dużej grupy kapitałowej notowanej na giełdzie. Jej kwalifikacje biegłego rewidenta uzupełniają studia Master of Business Administrator z zakresu zarzadzania strategicznego oferowane przez Maastricht School of Management. Obecnie w Grupie UHY ECA kieruje pracami Departamentu Outsourcingu.