International Poland

Anna Ławniczak

Anna Ławniczak UHY ECA

Dyrektor Departamentu Audytu
Biegły rewident nr 13066
 
KONTAKT

tel. +48 505 637 393
e-mail: anna.lawniczak@uhy-pl.com

   

Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie kierowała pracą zespołu przeprowadzającego badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF). W trakcie swojej pracy zawodowej zajmowała się również sporządzaniem pakietów konsolidacyjnych oraz realizowaniem projektów Due Diligence.