International Poland

Adam Trawiński

Associate Partner
Doradca podatkowy nr wpisu 11860

KONTAKT

tel. +48 602 580 553
e-mail: adam.trawinski@uhy-pl.com

   

Adam Trawiński jest doradcą podatkowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowo-prawnego PwC, gdzie uczestniczył w wielu projektach w szczególności dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego oraz z dziedziny fuzji i przejęć. Ostatnio związany z wiodącą kancelarią doradztwa podatkowego w Polsce, w której wraz z zespołem zajmował się prowadzeniem projektów restrukturyzacyjnych.

W ramach UHY ECA Adam kieruje działem doradztwa podatkowego oraz zajmuje się rozwijaniem usług doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów.

Adam jest ekspertem z zakresu podatku dochodowego, specjalizuje się m.in. w międzynarodowym prawie podatkowym  oraz zagadnieniach związanych z sukcesją i ochroną majątku. Adam jest autorem i współautorem komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych.