International Poland

Jarosław Filipek

Departament Audytu Warszawa

Biegły rewident nr 12876

 

Karierę rozpoczął w dziale rewizji finansowej firmy należącej do tzw. „Wielkiej Czwórki, gdzie kierował pracą zespołu. Następnie pracował na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w departamentach audytu, kontrolingu i ryzyka znanych firm krajowych i międzynarodowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań i przeglądów sprawozdań finansowych oraz innych usług biegłego rewidenta.