International Poland

LEGAL ALERT 4/2018

Czy nowelizacja k.s.h. zamknie dyskusję na temat składania rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej