International Poland

Zasady zwrotu za okulary

„Pracodawca odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a co za tym idzie – jest zobowiązany chronić życie oraz zdrowie swoich pracowników.” 

Obowiązek pracodawcy z tego tytułu wynika z treści art. 207 Kodeksu pracy. W przypadku pracowników pracujących z wykorzystaniem komputera minister pracy i polityki socjalnej, poprzez rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1998 r., wskazał przepisy regulujące zasady ich pracy.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia pracodawca powinien zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok. To, w jakiej formie zostaną zapewnione oraz ile będzie wynosić kwota refundacji powinno zostać zapisane w wewnętrznym regulaminie firmy.

Czy zwrot wydatków z tytułu zakupu okularów korekcyjnych przez pracownika jest kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy? Jak powinna wyglądać ewidencja faktury za ich zakup w księgach pracodawcy?

Odpowiedzi udziela Dorota Majewska, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA.

Zasady zwrotu za okulary powinny być opisane w regulaminie