International Poland

Wypłata dywidendy i weksel in blanco

Serdecznie zapraszamy do lektury dzisiejszych publikacji. Tematy omawiane przez naszych ekspertów to wypłata dywidendy i weksel in blanco.

Autorka pierwszej publikacji – Magdalena Krysztofiak, Biegły rewident w Grupie ECA – przybliża zagadnienie wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z jej ewidencją księgową oraz możliwościami zwolnienia od podatku dochodowego.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1273543-Jaki-podatek-i-formalnosci-przy-wyplacie-dywidendy.html

Druga publikacja poświęcona jest tematyce weksla in blanko. Magdalena Zyskowska, starszy konsultant w Grupie ECA, wskazuje w niej między innymi jak ujmować weksel in blanco w księgach oraz jakie elementy powinien on zawierać.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1273544-Weksel-in-blanco-wykazuje-sie-w-zobowiazaniach-warunkowych.html