International Poland

Wydatki poniesione na prace rozwojowo-badawcze

Jak ująć w księgach wydatki poniesione na prace rozwojowo-badawcze?

Odpowiedzi udziela w swej publikacji Patryk Steidten, Konsultant z Grupy ECA. W artykule odnajdą Państwo odwołanie do art. 33 ust. 2 Ustawy o rachunkowości i jednoczesne wskazanie warunków, zgodnie z którymi koszty zakończonych prac rozwojowych poniesionych przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii można zakwalifikować jako wartości niematerialne i prawne.

Autor publikacji wyjaśnia również jak należy rozumieć pojęcie prac rozwojowych zakończonych powodzeniem oraz poleca zapoznanie się z MSR 38.

W artykule odnajdą Państwo także przykład ewidencji księgowej nakładów poniesionych na prace rozwojowo-badawcze.

Jak ujmować prace rozwojowe