International Poland

Wydatki na odzież roboczą w księgach rachunkowych

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednią odzież i obuwie robocze, niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku i spełniające wymagania Polskich Norm.

Art. 2377 § 1 kodeksu pracy wskazuje, iż odzież ta jest niezbędna jeżeli własna odzież pracownika może podczas pracy ulec zniszczeniu bądź znacznemu zabrudzeniu lub gdy na danym stanowisku obowiązują szczególne przepisy sanitarne, technologiczne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Patryk Steidten, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wskazuje w jaki sposób ujmować przekazanie odzieży roboczej pracownikowi oraz jakie dodatkowe wymogi nakłada na pracodawcę rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.).

 

Jak wykazać wydatki na odzież roboczą w księgach rachunkowych