International Poland

Wspólnicy spółki jawnej mogą ją dokapitalizować

W chwilowych problemach finansowych wspólnicy w spółce jawnej mogą spółkę tą dokapitalizować. Zawarta umowa pożyczki traktowana jest jako zmiana umowy spółki, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi wówczas 0,5 proc.

Zagadnienie omawia w swej publikacja Marta Putek, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wskazując, iż wspólnicy w spółce jawnej mają do dyspozycji trzy sposoby wsparcia bieżącej działalności firmy. Forma dofinansowania zależy od charakteru transakcji – czy będzie to transakcja zwrotna czy też bezzwrotna.

Wsparcie od wspólnika z niższym PCC

publikacje obraz FB