International Poland

Wittchen S.A. wybiera UHY ECA

Wittchen S.A. wybiera UHY ECA jako audytora

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku europejskim, będąca liderem wśród firm oferujących ekskluzywne produkty skórzane zaufała UHY ECA.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. przeprowadzi:

  • badanie sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2018 oraz 2019,
  • badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2018 oraz 2019,
  • przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. oraz
  • przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za I półrocze 2018 oraz 2019 roku.

Wittchen S.A. to podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozyskanie kolejnego klienta z rynku kapitałowego na usługi rewizji finansowej stanowi konsekwentną realizację polityki rozwoju UHY ECA – jednej z dziesięciu najlepszych firm audytorskich w Polsce.

 

Wittchen S.A. wybiera UHY ECA