International Poland

VOXEL S.A. wybiera UHY ECA

VOXEL S.A. wybiera UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na audytora swoich sprawozdań finansowych

Spółka UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, wchodząca w skład Grupy UHY ECA, przeprowadzi:

  • przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Voxel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel sporządzonych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku;
  • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Voxel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel sporządzonych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
  • przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Voxel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel sporządzonych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz
  • badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Voxel SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voxel sporządzonych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Spółka VOXEL S.A. to podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozyskanie kolejnej spółki z rynku kapitałowego, na usługi rewizji finansowej, stanowi realizację założeń rozwoju Grupy UHY ECA.

 

VOXEL S.A. wybiera UHY ECA