International Poland

Vivid Games S.A. wybiera UHY ECA

Vivid Games S.A. wybiera UHY ECA

Spółka Vivid Games S.A. dokonała wyboru firmy audytorskiej. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej UHY ECA, przeprowadzi:

a) przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okresy od 1.01.2018 do 30.06.2018 oraz od 1.01.2019 do 30.06.2019;

b) przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za okresy od 1.01.2018 do 30.06.2018 oraz od 1.01.2019 do 30.06.2019;

c) badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okresy od 1.01.2018 do 31.12.2018 oraz od 1.01.2019 do 31.12.2019;

d) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za okresy od 1.01.2018 do 31.12.2018 oraz od 1.01.2019 do 31.12.2019.

 

Spółka Vivid Games S. A. to kolejny podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, pozyskany przez UHY ECA na usługi rewizji finansowej.

 

Vivid Games S.A. wybiera UHY ECA