International Poland

VAT wynikający z rocznej korekty

Firma, która prowadzi sprzedaż opodatkowaną oraz zwolnioną z podatku musi uwzględniać skutki odliczenia daniny z zastosowaniem ostatecznej proporcji za 2015 rok w pierwszej deklaracji za rok 2016.

Podmioty prowadzące w ciągu roku sprzedaż mieszaną są zobowiązane do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego. W praktyce jednak bardzo często nie jest możliwe przyporządkowanie wydatków jedynie do czynności opodatkowanych lub zwolnionych z VAT.

” W jaki sposób księgować VAT wynikający z rocznej korekty”Radosław Hyla, Księgowy w Grupie ECA