International Poland

Uzyskana dotacja na zakup środka trwałego

Uzyskana dotacja na zakup środka trwałego nie ma wpływu na wartość początkową.

Wartość początkową składnika majątku spółki, który w całości bądź też w części został sfinansowany dotacją, należy ustalić według zasad ogólnych – czyli według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Marta Gronos, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, odwołując się do art. 41 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Rachunkowości, wskazuje iż dotacje, dopłaty, czy też subwencje uzyskane przez spółkę należy zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Autorka podkreśla jednocześnie, że należy zwrócić uwagę czy zgodnie z zapisami innych ustaw przyznane jednostce dotacje nie zwiększają kapitałów lub funduszy własnych.

Publikacja Marty Gronos zawiera wyjaśnienie jak należy ująć w ewidencji zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją czy też zwrot dotacji – w sytuacji gdy spółka nie spełni wszelkich wymogów uprawniających do korzystania z niej.

Jak rozliczyć dotację na zakup środka trwałego

Audyt sprawozdań finansowych usługi rewizji uhy eca

linkedin uhy ecafacebook uhy eca