International Poland

Unikanie podwójnego opodatkowania

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej Arkadiusz Juzwa, Manager w Grupie ECA, omawia zagadnienie podwójnego opodatkowania dochodów podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą poza granicami kraju poprzez zakład zagraniczny.

Autor publikacji podkreśla, iż zastosowanie mają w takiej sytuacji nie tylko krajowe przepisy podatkowe. Należy bowiem pamiętać o zapisach obowiązujących umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Unikanie podwójnego opodatkowania