International Poland

Układ rodzajowy i funkcjonalny kosztów

W dniu dzisiejszym na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Anny Paryzek, Biegłego rewidenta Grupy ECA.

Publikacja odpowiada na pytanie jaką metodę ewidencji kosztów powinno stosować przedsiębiorstwo produkcyjne. Autorka w sposób szczegółowy definiuje układ rodzajowy i funkcjonalny kosztów, wskazując jednocześnie ich wady i zalety.

Z analizy zawartej w publikacji wynika, iż najlepszym rozwiązaniem w spółkach produkcyjnych jest jednoczesne ujmowanie kosztów w układzie kalkulacyjnym i porównawczym.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Rozliczanie produkcji bez piątek? To wyzwanie