International Poland

Ujawnienie składnika majątku podczas inwentaryzacji

W sytuacji ujawnienia składnika majątku w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji spółka powinna ująć jego wartość na koncie „Rozliczenie nadwyżek”. Takie księgowanie obowiązuje do momentu wyjaśnienia przyczyny powstania nadwyżki.

Patryk Steidten, Starszy konsultant w Grupie ECA, szczegółowo opisuje ewidencję ujawnionego środka trwałego wraz wskazuje jak należy wycenić nadwyżkę w składnikach majątkowych – odwołując się między innymi do art. 28 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości.

Gdy spis ujawni środek trwały