International Poland

UHY ECA Audyt po raz kolejny audytorem ZPC Otmuchów S.A.

Grupa ZPC Otmuchów S.A. dokonała wyboru audytora. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., wchodząca w skład Grupy UHY ECA, przeprowadzi:

    • przegląd śródrocznego jednostkowego i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres I półrocza 2018 r.
    • badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. już wcześniej korzystały z naszych usług rewizji finansowej. W latach poprzednich przeprowadziliśmy przeglądy śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2014-2017 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2014 – 2017.

Podjęcie decyzji o ponownym wyborze spółki UHY ECA Audyt Sp. z o. Sp.k. na audytora sprawozdań finansowych jest potwierdzeniem jakości naszych usług. W naszej pracy audytorskiej dążymy bowiem do tworzenia długotrwałych relacji z klientami, jakie oparte są na wzajemnym zaufaniu. 

ZPC Otmuchów S.A. jest kolejnym podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który nas tym zaufaniem obdarzył. Pozyskanie następnego klienta z rynku kapitałowego stanowi dla nas kolejny krok w konsekwentnej realizacji polityki rozwoju Grupy UHY ECA.

UHY ECA wśrod najlepszych audytorów spółek giełdowych