International Poland

Tylko sąd wykluczy wspólnika działającego na szkodę spółki

„Przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów może zostać przeprowadzone przez obniżenie kapitału lub z czystego zysku. Drugi sposób jest znacznie mniej sformalizowany – nie wymaga m.in. informowania wierzycieli ani wpisu do KRS.”

Dorota Majewska, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, opisuje szczegółowo procedurę umorzenia udziałów, która może zostać przeprowadzona w dwóch trybach: z czystego zysku bądź poprzez obniżenie kapitału zakładowego oraz podaje ewidencję księgową dla obu wariantów.

Tylko sąd wykluczy wspólnika działającego na szkodę spółki