International Poland

Szkolenie pracowników nie zwiększa wartości oprogramowania

Do podstawy amortyzacji oprogramowania finansowo-księgowego zalicza się wydatki związane z jego wdrożeniem, ale nie zalicza się już wydatków poniesionych na naukę jego obsługi. Stanowią one bowiem koszt podstawowej działalności jednostki.

Dorota Majewska, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, przywołuje m.in. art. 3 ust. 1 pkt 14 Ustawy o rachunkowości – pojęcie wartości niematerialnych o prawnych oraz art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych definiujący program komputerowy.

Autorka publikacji wyjaśnia różnice pomiędzy programem komputerowym systemowym a użytkowym i podkreśla, iż organy skarbowe nie są zgodne w kwestii odnoszenia do wartości początkowej oprogramowania kosztów poniesionych na szkolenie pracowników z jego obsługi.

Szkolenie pracowników nie zwiększa wartości oprogramowania

publikacje obraz FB