International Poland

Stawki amortyzacji trzeba weryfikować

Zużycie środków trwałych może zmieniać się w porównaniu do założeń, jakie przyjęto w dniu wprowadzenia ich do ewidencji. Dlatego też stosowane przez jednostkę stawki amortyzacji powinny być okresowo weryfikowane.

Szczegółowej odpowiedzi na pytanie o termin, w jakim jednostka powinna dokonać takiej weryfikacji udziela w swej publikacji Dominik Biel, Manager w Grupie ECA.

Autor, przywołując treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7, wskazuje jednocześnie czy spółka podlegająca Ustawie o rachunkowości musi stosować się do zapisów ujętych w krajowych standardach rachunkowości.

Czy trzeba weryfikować stawki amortyzacji na dzień bilansowy