International Poland

Spółka zagraniczna nie musi informować o roku podatkowym

W listopadowym numerze miesięcznika „Aktualności księgowe” został opublikowany artykuł Arkadiusza Juzwy, Managera w Grupie UHY ECA.

Autor szczegółowo opisuje rozwiązanie problemu:

„Niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzyła na terytorium Polski oddział. Rok podatkowy firmy niemieckiej, od momentu jej założenia, nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Czy także w Polsce podatek dochodowy może być w tej sytuacji rozliczany za okres 12 miesięcy, niepokrywających się z rokiem kalendarzowym?”

Arkadiusz Juzwa podkreśla, iż konieczne jest zawiadomienie właściwego organu podatkowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy. Termin wynika z treści art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o CIT„zależy od tego, czy podatnik zawiadamia o zmianie swojego dotychczasowego roku podatkowego, czy też chodzi o podmiot, który dotychczas nie był podatnikiem i dokonuje wyboru swojego pierwszego roku podatkowego”.

Aktualnosci Ksiegowe