International Poland

SOLAR COMPANY podejmuje współpracę z UHY ECA

SOLAR COMPANY podejmuje współpracę z UHY ECA Audyt

Spółka UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k., wchodząca w skład Grupy UHY ECA, została obdarzona zaufaniem jednej z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku marek modowych premium.

UHY ECA Audyt przeprowadzi ustawowe badanie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. na lata 2018-2019.

Solar Company to kolejna spółka z rynku kapitałowego, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pozyskana przez UHY ECA na usługi rewizji finansowej.

 

SOLAR COMPANY podejmuje współpracę z UHY ECA