International Poland

Rezerwy z tytułu toczącego się postępowania sądowego

Spółka ma obowiązek tworzenia rezerwy z tytułu toczącego się postępowania sądowego w sytuacji, gdy duże jest prawdopodobieństwo, iż je przegra. Obowiązek ten wynika głównie z zasady ostrożności.

Konieczność tworzenia takich rezerw opisuje w swej publikacji Anna Ceglarek, Starszy konsultant w Grupie ECA.

Autorka powołuje się m.in. na art.3 ust.1 pkt 21 oraz na art.35d ust.1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości. Ponadto wskazuje jak należy ująć w ewidencji rezerwę z tego tytułu – zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”.

Trzeba ocenić szanse przed sądem