International Poland

Rezerwa na naprawy gwarancyjne

Miranda Szolc, Konsultant z Grupy ECA, przedstawia w swej publikacji szczegółowe omówienie jak powinna być tworzona oraz ewidencjonowana rezerwa na naprawy gwarancyjne.

Zgodnie z zasadą ostrożności spółka musi ująć w księgach przewidywane koszty napraw lub wymiany sprzedanego sprzętu. Zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych bądź też rękojmi ujmowane są po stronie pasywów w pozycji „Pozostałe rezerwy”.

Kiedy tworzyć rezerwy na naprawy gwarancyjne