International Poland

Rękojmia w ewidencji księgowej

Rękojmia może dotyczyć nie tylko jakości sprzedanych rzeczy czy usług, ale także ilości, ceny oraz błędów w dokumentach, które stanowią potwierdzenie sprzedaży towarów bądź wykonania usługi.

Dostawca ponosi wobec nabywcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy rzecz będąca przedmiotem sprzedaży posiada wady fizyczne lub prawne.

Hanna Staroń, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, przywołuje treść art. 556 kodeksu cywilnego i wskazuje sytuacje, w których mamy do czynienia z niezgodnością rzeczy sprzedanej z treścią umowy. Ponadto podaje inne regulacje kodeksu cywilnego odnoszące się do wad fizycznych sprzedanej rzeczy, opisuje jakie prawa przysługują kupującemu oraz wyjaśnia takie zagadnienia jak rozszerzona, ograniczona i wyłączona odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Publikacja bogata jest w przykłady ewidencji księgowej po stronie nabywcy i dostawcy w sytuacji reklamacji uznanej i nieuznanej przez dostawcę rzeczy.

W jaki sposób ująć reklamację w księgach

Audyt sprawozdań finansowych usługi rewizji uhy eca

linkedin uhy ecafacebook uhy eca