International Poland

Publikacja na łamach Harvard Business Review

Czy ekspansja zagraniczna jest gwarantem wzrostu?
Jakie są czynniki jej sukcesu oraz jakie może przynieść korzyści?

Obszernej odpowiedzi udziela dr Krystian Barłożewski, Associate Partner w Grupie UHY ECA – współautor publikacji, jaka ukazała się na łamach najnowszego wydania Harvard Business Review Polska.

Publikacja nawiązuje do wyników projektów badawczych zrealizowanych w latach 2013-2015, obejmujących blisko 200 polskich firm. Wśród badanych podmiotów znalazły się przedsiębiorstwa notowane na GPW w Warszawie, które prowadzą sprzedaż międzynarodową oraz podmioty posiadające spółki zależne poza granicami kraju.