International Poland

Poprawki w sprawozdaniu finansowym

Poprawki w sprawozdaniu finansowym są możliwe do momentu jego zatwierdzenia przez właściwy organ.  Wszelkie istotne nieprawidłowości dotyczące lat poprzednich należy nanieść przed akceptacją bieżącego rocznego raportu.

Patryk Steidten, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, podaje m.in. które z  błędów należy traktować jako istotne i jednocześnie przywołuje zapisy KRS 7.

 

Poprawki w sprawozdaniu są możliwe do momentu jego zatwierdzenia