International Poland

Odpisy aktualizujące należności

Kiedy tworzymy odpisy aktualizujące należności?

„Kwoty, których spłata przez dłużnika budzi wątpliwość, jest trudna do wyegzekwowania bądź niemożliwa, powinny być wykazywane w bilansie w wartości uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa utraty przyszłych korzyści ekonomicznych.”

Marta Gronos, Starszy konsultant w Grupie UHY ECA, wskazuje w swej publikacji, iż w art. 35b ust. 1 Ustawy o rachunkowości opisane zostały przesłanki świadczące o konieczności tworzenia odpisów aktualizujących oraz zaznacza, iż spółka powinna indywidualnie przeanalizować każdy przypadek, w szczególności pod kątem sytuacji w jakiej znajduje się dłużnik.

Publikacja zawiera również wskazanie, w jaki sposób należy ujmować w księgach odpisy aktualizujące należności.

 

Kiedy tworzymy odpisy aktualizujące należności