International Poland

Odpis aktualizujący należności

Przeterminowana należność i odpis aktualizujący

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Magdaleny Krysztofiak, Biegłego rewidenta w Grupie ECA.

Publikacja w szczegółowy sposób przybliża zagadnienie przeterminowanych należności i konieczność dokonywania odpisu aktualizującego.

Autorka powołuje się na art. 35b ust. 1 Ustawy o rachunkowości, który wskazuje rodzaje wierzytelności oraz wysokość dokonywanego odpisu. W artykule znajdą Państwo także wyjaśnienie jak należy ująć w księgach odpis aktualizujący należności.

Jak wyceniać należności