International Poland

Od czego zależy wycena nabytych akcji

Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji Katarzyny Szarugi, Biegłego rewidenta w Grupie UHY ECA, jaki ukazał się na łamach Dziennika Rzeczpospolita.

Tekst poświęcony jest wycenie nabytych akcji. Autorka wskazuje, iż jednostki mikro nie mogą odnosić skutków wyceny akcji bądź też udziałów bezpośrednio na kapitał własny i nawiązuje m.in. do art. 28 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

Publikacja zawiera obszerne wyjaśnienie ewidencji księgowej z rozróżnieniem czy aktywa finansowe są, czy też nie, udziałami w jednostkach podporządkowanych.

 

Wycena nabytych akcji