International Poland

Obniżenie stawki amortyzacyjnej samochodu a korzyści podatkowe

Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości (dalej UoR) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakupiony środek trwały przyjmowany jest do ewidencji według ceny nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej środka trwałego w myśl art.32 UoR.

Podstawowa roczna stawki amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20 %.

Radosław Hyla, Księgowy w Grupie UHY ECA, odpowiada m.in. na pytanie o możliwość zastosowania różnych stawek amortyzacyjnych dla aut osobowych czy też o ograniczenia w zakresie zaliczania wydatków związanych z eksploatacją tych samochodów do kosztów uzyskania przychodów.

„Zmniejszenie odpisów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za pomocą obniżenia stawki amortyzacyjnej drogiego auta zwiększy koszty podatkowe rozpoznawane w momencie jego sprzedaży”

 

Czasem warto obniżyć stawkę