International Poland

Nowa preferencyjna 8,5% stawka CIT

„Nowa preferencyjna 8,5% stawka CIT już na horyzoncie” – Arkadiusz Juzwa, Manager i Doradca podatkowy w Grupie UHY ECA, dla Aktualności księgowych (nr 205/maj 2018)

Zgodnie z planowanymi zmianami przepisów ustawy o CIT spółka inwestująca w najem nieruchomości będzie mogła skorzystać z preferencyjnej stawki w tym podatku. Stawka ta wynosić będzie 8,5% i nie będzie miała charakteru powszechnego. Zastrzeżona bowiem zostanie dla podatników, którzy mieć będą status firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.; ang. Real Estate Investment Trust, w skrócie REIT).

Arkadiusz Juzwa w swej publikacji odpowiada na pytanie:

„Nowo utworzona spółka zamierza inwestować w nieruchomości oraz czerpać pożytki z ich wynajmu. W założeniu będą to zarówno nieruchomości mieszkalne, jak i nieruchomości komercyjne. Czy w świetle planowanych zmian w ustawach regulujących opodatkowanie podatkiem dochodowym spółka będzie mogła liczyć na opodatkowanie nową stawką podatkową, niższą niż aktualnie obowiązujące 15% i 19%?”

Autor wyjaśnia m.in. czy z preferencji podatkowej korzystać będą również inwestorzy (akcjonariusze F.I.N.N.) oraz czy profity podatkowe związane z funkcjonowaniem firm inwestujących w najem nieruchomości obejmą również spółki od nich zależne.

Nowa preferencyjna 8,5% stawka CIT