International Poland

Nieściągalne należności

Nieściągalne należności ujęte w kosztach podatkowych pozwalają przedsiębiorcy zneutralizować skutki nieopłaconych przez klienta faktur. Ponadto podatnicy, którym nie uda się terminowo wyegzekwować swoich należności mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi za złe długi.

Powyższe zagadnienie omawia w swej publikacji Radosław Hyla, Księgowy z Grupy ECA. Wskazuje m.in. jakie warunki należy spełnić, by zaliczyć niezapłacone faktury do kosztów uzyskania przychodów.

Gdy dłużnik nie zapłaci faktury