International Poland

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 10

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 10 jednoznacznie wskazuje, iż jednostka nie może dokonywać zmian w opublikowanym już sprawozdaniu finansowym. Datą graniczną do nanoszenia poprawek jest dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez zarząd.

Komentarz powyższego zagadnienia opublikowany został dziś na łamach Rzeczpospolitej oraz na stronie www Dziennika. Autorem komentarza jest Dominik Biel, Manager w Grupie ECA.

W obiegu gospodarczym może funkcjonować tylko jedna wersja sprawozdania